بررسی تأثیر محیط تبخیر سلولزی ساخته شده با کاغذ کرافت دست‌ساز و مقایسه آن با نمونه‌های موجود در بازار

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

هدف از این پژوهش، مقایسه کارآیی خنک‌کنی محیط تبخیر سلولزی ساخته شده با کاغذ کرافت دست‌ساز و محیط‌های تبخیر سلولزی موجود در بازار (90×50 CELdek و 90×70CELdek ) می‌باشد. کاغذهای دست‌ساز با کمک دستگاه کاغذ دست‌ساز نیمه‌صنعتی موجود در گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ساخته و در کارخانه کارتن پارس با ارتفاع B کنگره‌ای شدند. کاغذهای کنگره‌ای پس از برش، با کمک چسب کرافت و با زاویه کنگره‌ای 90 درجه نسبت به هم روی یکدیگر قرار گرفتند. سپس این محیط‌ها در رزین 88NS- غوطه‌ور و در هوای گرم 2±35 درجه سانتی‌گراد خشک شدند. کارآیی خنک‌کنی و مصرف آب به‌صورت تابعی از سرعت جریان هوا اندازه‌گیری شدند. محیط‌های تبخیر سلولزی در تونل باد و با سه سرعت متفاوت باد (8/1، 25/2 و 67/2 متر بر ثانیه) مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد، محیط تبخیر سلولزی ساخته شده از کاغذ کرافت دست‌ساز کارآیی بیش‌تری را نسبت به محیط تبخیر سلولزی موجود در بازار (90×50CELdek  و 90×70CELdek ) دارد. همچنین مشخص گردید، با افزایش سرعت باد، کارآیی خشک‌کنی کاهش و مصرف آب افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on The Effect of Cellulosic Pads Made of Kraft Hand Sheet Papers and Comparison with Commercial Cellulosic Pads

چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the performance of cellulosic pad made of kraft hand sheet papers and commercial cellulosic pads (CELdek 50×90 and CELdek 70×90). Hand sheet papers were made by the use of a large hand sheet maker at available at pulp and paper laboratory of Wood and Paper Science and Technology department at the University of Tehran and then corrugated with B flute size in Pars carton factory. After cutting, corrugated papers were cross-laminated by kraft adhesive and with 90 degree flute angle. Then, pads were soaked in NS-88 resin and dried at 35±2 oC. Cooling efficiency and water consumption of experiments were measured as a function of air velocity. Cellulosic pads were tested in a wind tunnel at three different levels of air velocity (1.8, 2.25 and 2.67 ms-1). The results showed that cellulosic pads made of kraft hand sheet papers had the highest efficiency compared to the commercial cellulosic pads (CELdek 50×90 and CELdek 70×90). It has also been found that by increasing the air velocity, the cooling efficiency decreased and water consumption increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Cellulosic pad
  • Cooling efficiency
  • Water consumption
  • Air velocity