بررسی تولید جهانی چوب و کاغذ و فرآورده‌های آن‌ها از 77-1386

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

کشورهای برتر تولیدکننده فرآورده‌های چوب و کاغذ جهان با این بررسی مشخص می‌شوند. شناسایی این کشورها اهمیت زیادی در تجارت این فرآورده‌ها دارد. رتبه‌بندی مناطق مختلف جهان
با محاسبه درصد و میانگین میزان تولید انواع فرآورده‌های آن‌ها و همچنین براساس آمار ده‌ساله
(77-1386) انتشاریافته سازمان فائو انجام شد. نتایج نشان داد که درصد تولید بیش‌تر محصولات در طی دوره مطالعه ثابت بوده است. کشورهای توسعه‌یافته جهان مانند آمریکا، کانادا، چین و آلمان در تولید بیش‌تر محصولات رتبه بالایی دارند و حتی میزان تولید اغلب فرآورده‌های کشورهای آمریکا و کانادا به تنهایی با قاره‌های دیگر جهان اختلاف جزئی دارند. این کشورها روند تولید خود را همانند سال‌های قبل از 1377 حفظ کرده‌اند. افزایش برداشت جهانی چوب گرد پهن‌برگان زیادتر از چوب گرد سوزنی‌برگان می‌باشد ولی تولید جهانی چوب گرد صنعتی پهن‌برگ در سال‌های آخر دوره مطالعه کم‌تر و چوب گرد صنعتی سوزنی‌برگ بیش‌تر شده است. برخی کشورهای آسیایی مانند اندونزی و مالزی تمایل به تولید ثانویه به‌جای مواد خام داشته‌اند، و این کشورها در تولید محصولاتی مانند اوراق فشرده چوب، خمیر و کاغذ در دوره مطالعه جزو ده کشور برتر جهان می‌باشند.

عنوان مقاله [English]

Study on World Production of Wood, Paper and Their Products from 1998 to 2007

چکیده [English]

Important producer countries of wood and paper products are identified by this study. Identification of these countries is Important for trade of wood and paper products. Ranking of different regions of the world was done using mean values of the production based on FAO 10 years reports from 1998 to 2007. Results showed that the production value for the major part of the products was almost constant during the studied period. Developed countries such as:USA,Canada,ChinaandGermanywere the foremost producers of wood and paper products and even the production rate ofUSAandCanadais slightly lower than the total production of all other countries of the world. These countries have kept their production rate as the years before 1998. The global harvesting of non-coniferous round woods was higher than coniferous round woods, but world production of the non-coniferous industrial round woods became less than that of coniferous industrial round woods in the last years of the studied period. Some Asian countries such asIndonesiaandMalaysiahave been willing to produce secondary products instead of raw materials. These countries are among the 10 top countries in manufacturing of the products such as wood-based panels and pulp and paper in the studied time period.