کلیدواژه‌ها = ریخت‌شناسی
اثر اصلاح آکریلاتی آرد چوب بر ویژگی‌های ساختاری و رفتار فیزیکی فرآورده مرکب آرد چوب/پلی پروپیلن

دوره 30، شماره 4، دی 1402، صفحه 3-16

10.22069/jwfst.2024.21906.2044

مریم قربانی کوکنده؛ نادیا طالبی؛ مجتبی امینی نسب؛ فروغ دستوریان


ارزیابی و مقایسه ویژگی‌های ریخت‌شناسی برگ و بذر گونه‌های جنس ممرز در دو منطقه درازنو کردکوی و هزارجریب (استخرپشت) نکا مازندران

دوره 28، شماره 4، دی 1400، صفحه 83-99

10.22069/jwfst.2022.19127.1927

آزیتا خوش اندام سروینه باغی؛ وحیده پیام نور؛ ماریه نوده؛ عمران عالیشاه؛ محمد جعفراقایی