نویسنده = اسماعیل زاده، امید
تعداد مقالات: 2
1. اثر اندازه روشنه و خشکه دارها بر تجدیدحیات طبیعی درختان در جنگل تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 149-168

مریم دهدشتی فر؛ سید غلامعلی جلالی؛ امید اسماعیل زاده؛ صالح کهیانی


2. الگوی تغییرات فصلی بانک بذر خاک ذخیرگاه سفید پلت پارک جنگلی نور

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-20

اعظم نورایی؛ سید غلامعلی جلالی؛ امید اسماعیل زاده