نویسنده = رمضانی موزیرجی، حبیب الله
تعداد مقالات: 2
1. کارایی روش های نمونه برداری چنددرختی در برآورد برخی مشخصه های کمی جنگل های زاگرس

دوره 27، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 47-61

10.22069/jwfst.2020.17275.1836

نسترن نظریانی؛ اصغر فلاح؛ حبیب الله رمضانی موزیرجی؛ حامد نقوی؛ حمید جلیلوند


2. تبیین الگوی مکانی گونه ی بلوط ایرانی (Quercus persica J.&.Sp.) در ناحیه‌ی رویشی زاگرس با استفاده از آماره O-ring

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 83-96

10.22069/jwfst.2019.16694.1812

نسترن نظریانی؛ اصغر فلاح؛ حبیب الله رمضانی موزیرجی؛ حامد نقوی؛ حمید جلیلوند