نویسنده = امینیان، هدایت الله
تعداد مقالات: 4
1. ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از مخلوط ساقه ذرت، کاه گندم و خرده چوب صنعتی

دوره 25، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 103-116

10.22069/jwfst.2018.14859.1740

مریم آورند؛ لعیا جمالی راد؛ هدایت الله امینیان؛ وحید وزیری


2. بررسی جایگزینی ضایعات روکش ملامینه با چسب اوره فرمالدهید در مغز تخته خرده چوب

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 103-114

10.22069/jwfst.2018.12551.1655

علی بابازاده لهی؛ محمد شمسیان؛ سعید رضا فرخ پیام؛ هدایت الله امینیان


3. مطالعه ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده ساخته شده از خرده چوب صنعتی – پودر تایر بازیافتی

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 165-176

10.22069/jwfst.2018.14320.1722

مظاهر عباسی؛ وحید وزیری؛ فرشید فرجی؛ هدایت الله امینیان