نویسنده = حسینی، سید ضیاء الدین
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر رویشگاه بر فعالیت کامبیوم و تشکیل چوب گونه سرخدار (Taxus baccata) در سه منطقه از استان گلستان

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 261-278

10.22069/jwfst.2017.11291.1594

حامد متینی بهزاد؛ محمدرضا ماستری فراهانی؛ رضا اولادی؛ سید ضیاء الدین حسینی؛ پریموژ آون


2. بررسی بیومس روی سطح زمین چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس (Eucalyptus camaldulensis) در گربایگان فسا، استان فارس، ایران

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 121-136

فائزه سادات اخوان حجازی؛ سید ضیاء الدین حسینی؛ محمد طلائی پور؛ بهزاد بازیار