نویسنده = قربانی، مریم
تعداد مقالات: 3
1. رفتار مکانیکی و مقاومت زیستی چوب- پلیمرآکریلونیتریل اصلاح‌شده با آلکوکسی سیلان

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 103-116

10.22069/jwfst.2017.10679.1556

فروهل سبحانی؛ مریم قربانی کوکنده؛ سید مجتبی امینی نسب


2. تعیین شرایط بهینه تیمار چوب صنوبر با مالئیک‌انیدرید و ویژگی‌های فیزیکی فرآورده

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 221-240

10.22069/jwfst.2016.3179

آزاده نیکخواه شهمیرزادی؛ مریم قربانی کوکنده؛ سید مجتبی امینی نسب


3. بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب پالونیای اشباع شده با نانو نقره و نانو مس

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 147-160

ملیحه اختری؛ مریم قربانی؛ حمید رضا تقی یاری