نویسنده = صفدری، وحیدرضا
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر ساقه گیاه توتون بر ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی تخته‌خرده‌چوب

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 61-76

وحیدرضا صفدری؛ امیر جمشیدی اوانکی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ سید محمد جواد سپیده دم


2. تاثیرمتغیر های کلان اقتصادی بر واردات تخته خرده چوب و تخته فیبر با دانسیته متوسط در ایران

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 25-48

آژنگ تاج دینی؛ شایان نجارخوشکار لنگرودی؛ وحیدرضا صفدری؛ مهران روح نیا