نویسنده = رسالتی، حسین
تعداد مقالات: 20
2. تاثیر آنزیم استراز بر کاهش مواد استخراجی عامل ایجاد قیر در خمیر کاغذ شیمیایی- مکانیکی (CMP) رنگبری شده و رنگبری نشده

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-18

10.22069/jwfst.2017.11371.1600

محمد هادی آریائی منفرد؛ حسین رسالتی؛ رضا دشتبانی خضری؛ علی اصغر تاتاری؛ محمد قلی نژاد


3. تهیه آلفا-سلولز از باگاس و ارزیابی ویژگی‌های آن

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 183-196

10.22069/jwfst.2017.3857

ملیحه کرمی؛ حسین رسالتی؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدرضا دهقانی


5. بررسی تاثیر فرایند کاتیونیاسیون سوسپانسیون سنتز کربنات کلسیم رسوبی بر ویژگی‌های کاغذ

دوره 23، وبژهنامه (1)، زمستان 1395، صفحه 217-236

10.22069/jwfst.2017.10273.1536

کامل محمدزاده سقاواز؛ حسین رسالتی؛ احمدرضا سرائیان؛ الیاس افرا


7. اثر آسیاب کردن نانورس بر جذب نانو نقره و بررسی اثر ضدباکتری آن در کاغذ

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 141-160

10.22069/jwfst.2016.3104

پروانه نارچین؛ الیاس افرا؛ احمدرضا سرائیان؛ حسین رسالتی؛ پونه ابراهیمی


8. رنگ‌بری دو مرحله‌ای خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده با دی‌تیونیت سدیم و پروکسید هیدروژن

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 241-264

10.22069/jwfst.2016.3109

حمید رضا مهری ایرائی؛ علی قاسمیان؛ حسین رسالتی؛ محمد هادی آریائی منفرد؛ احمد رضا سرائیان


9. بررسی تولید خمیرکاغذ کرافت قابل رنگبری از کرافت صنوبر دلتوئیدس

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 133-148

10.22069/jwfst.2016.2880

سید محسن میری؛ علی قاسمیان؛ حسین رسالتی؛ فرهاد زینلی


11. بهبود ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی مکانیکی با استفاده از نرمه‌های سلولزی کاتیونی

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 21-40

10.22069/jwfst.2016.2874

سیده عاطفه نصیری مری؛ حسین رسالتی؛ الیاس افرا؛ قاسم اسدپور اتوئی


12. ارزیابی تاثیرنانوکوتینگ لایه ای کایتوزان- نانوالیاف سلولزی بر ویژگی های الیاف و کاغذ لینتر پنبه

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 151-170

صبرینه محسنی توکلی؛ حسین رسالتی؛ الیاس افرا؛ رضا ایمانی؛ Henrikki Liimatainen


14. بررسی تاثیر استفاده از کربنات کلسیم رسوبی (PCC) بر ویژگی‌های کاغذ با فرنیش CMP و الیاف‌بلند

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-18

احسان محرابی؛ حسین رسالتی؛ کامل محمدزاده


16. استفاده از تالک برای کنترل مواد چسبناک حساس به فشار در خمیر کاغذ OCC

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 133-150

محمد هادی آریائی منفرد؛ حسین رسالتی؛ علی قاسمیان


17. تاثیر نوع فرایند خمیرسازی بر سیلیس زدایی از لیکور سیاه کلش برنج

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 45-60

سید رحمان جعفری پطرودی؛ حسین رسالتی


18. بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و نوری کاغذ حاوی نانورس و نانورس همگن‌شده (هموژن)

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 131-148

الیاس افرا؛ مهرناز اسکندری؛ حسین رسالتی؛ محمدرضا دهقانی