نویسنده = رستمی چراتی، فرامرز
تعداد مقالات: 3
1. اثر استفاده از دو نوع جفت کننده در ساخت‌ تخته خرده چوب صنوبر–پلی‌پروپیلن برخواص فیزیکی و مکانیکی آن

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 17-29

10.22069/jwfst.2020.16731.1813

امیر محمد شربتی؛ وحید وزیری؛ فرشید فرجی؛ فرامرز رستمی چراتی


2. تاثیر اکسین‌های IBA، NAA و 2, 4- D بر تولید و رشد کالوس در گونه سرخدار (Taxus baccata L.) در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-16

10.22069/jwfst.2017.10789.1562

سید علی رضوی؛ سید محمد حسینی نصر؛ فرامرز رستمی چراتی؛ حسن رضادوست


3. تولید دانهال‌های سرخدار (Taxus baccata L.) از طریق کشت درون شیشه‌ای و نجات جنین

دوره 23، وبژهنامه (1)، زمستان 1395، صفحه 115-134

10.22069/jwfst.2017.10478.1544

سید علی رضوی؛ سید محمد حسینی نصر؛ فرامرز رستمی چراتی؛ حسن رضادوست