نویسنده = رمضانی، امید
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تیمار خمیرکاغذ کارتن کنگره‌ای کهنه با آنزیم لاکاز بر مقاومت‌های آن

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 66-70

10.22069/jwfst.2018.11550.1606

سعید مهدوی؛ حسین کرمانیان؛ معصومه مرادی؛ امید رمضانی


2. بهبود مقاومت‌های کاغذ کارتن کنگره‌ای کهنه با کمک تیمارهای شیمیایی و حرارتی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 139-152

محمد امین عندلیبیان؛ سعید مهدوی؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی