نویسنده = افرا، الیاس
تعداد مقالات: 11
1. تولید و ارزیابی نانو سلولز باکتریایی با استفاده از باکتری استوباکتر زایلینیوم

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 29-42

10.22069/jwfst.2018.14741.1735

محمد هادی آریائی منفرد؛ سها زیدانلو؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ الیاس افرا


3. بررسی تاثیر فرایند کاتیونیاسیون سوسپانسیون سنتز کربنات کلسیم رسوبی بر ویژگی‌های کاغذ

دوره 23، وبژهنامه (1)، زمستان 1395، صفحه 217-236

10.22069/jwfst.2017.10273.1536

کامل محمدزاده سقاواز؛ حسین رسالتی؛ احمدرضا سرائیان؛ الیاس افرا


4. اثر آسیاب کردن نانورس بر جذب نانو نقره و بررسی اثر ضدباکتری آن در کاغذ

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 141-160

10.22069/jwfst.2016.3104

پروانه نارچین؛ الیاس افرا؛ احمدرضا سرائیان؛ حسین رسالتی؛ پونه ابراهیمی


5. تأثیر استفاده از ساکارز بر ویژگی‌های خمیرکاغذ سودای باگاس

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 44-62

10.22069/jwfst.2016.3098

وحید وزیری؛ احمد رضا سرائیان؛ الیاس افرا؛ فرشید فرجی


6. بهبود ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی مکانیکی با استفاده از نرمه‌های سلولزی کاتیونی

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 21-40

10.22069/jwfst.2016.2874

سیده عاطفه نصیری مری؛ حسین رسالتی؛ الیاس افرا؛ قاسم اسدپور اتوئی


7. بهبود خواص آنتی باکتریال کاغذهای بهداشتی با استفاده از ذرات نانو نقره

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 119-136

الیاس افرا؛ مریم محمدی؛ رضا ایمانی؛ پروانه نارچین


8. ارزیابی تاثیرنانوکوتینگ لایه ای کایتوزان- نانوالیاف سلولزی بر ویژگی های الیاف و کاغذ لینتر پنبه

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 151-170

صبرینه محسنی توکلی؛ حسین رسالتی؛ الیاس افرا؛ رضا ایمانی؛ Henrikki Liimatainen


9. تولید نانو ویسکر سلولز از گیاه بامبو و بررسی ویژگی های آن

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 115-130

الهه مهری؛ علی قاسمیان؛ الیاس افرا؛ سید رحمان جعفری


10. بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و نوری کاغذ حاوی نانورس و نانورس همگن‌شده (هموژن)

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 131-148

الیاس افرا؛ مهرناز اسکندری؛ حسین رسالتی؛ محمدرضا دهقانی


11. تهیه و ارزیابی خواص نانوفیبر سلولز تهیه شده با روش آسیاب

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 139-149

محمد مهدی هادیلام؛ الیاس افرا؛ علی قاسمیان؛ حسین یوسفی