نویسنده = طبرسا، تقی
تعداد مقالات: 9
1. تاثیر استفاده از کیتوزان بر ثبات ابعادی تخته‌خرده‌چوب

دوره 27، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-18

10.22069/jwfst.2019.10897.1569

احمدرضا رضانِژاد؛ تقی طبرسا؛ محمدرضا دهقانی فیروز آبادی؛ علیرضا شاکری


2. بررسی تاثیر نوع ماده اولیه بر ویژگی های چندسازه لیگنوسلولزی عایقی

دوره 27، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 73-91

10.22069/jwfst.2020.17720.1853

حمیدرضا عدالت؛ علی نجفی امیری؛ تقی طبرسا؛ محراب مدهوشی


4. فوم نانوبیوکامپوزیت نشاسته ترموپلاستیک/نانوالیاف سلولز: بررسی خصوصیات مکانیکی و گرمایی

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 61-74

10.22069/jwfst.2018.4093

تقی طبرسا؛ عباس قنبری؛ علیرضا شاکری؛ علیرضا عشوری؛ مهدی مشکور


5. بررسی خواص دای الکتریک نانوبیو کامپوزیت سلولزباکتریایی-رزین ترموست

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 157-170

10.22069/jwfst.2017.12328.1643

سمیه شیخ نظری؛ تقی طبرسا؛ مهدی مشکور؛ ابوالقاسم خزاعیان


6. بررسی اثر رطوبت تراشه و غلظت چسب بر الگوی نفوذ چسب در لایه‌های میانی و بینابینی تخته تراشه جهت دار

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 131-144

10.22069/jwfst.2017.11356.1603

حمیدرضا عدالت؛ مهدی فائزی پور؛ کاظم دوست حسینی؛ تقی طبرسا


7. مطالعه اقلیم شناسی درختی درختان آزاد پارک جنگلی دلند استان گلستان

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 161-174

10.22069/jwfst.2017.11883.1629

سید جلال نیک رای؛ اصغر امیدوار؛ تقی طبرسا؛ حمید جلیلوند؛ رضا اولادی


9. ارزیابی اثر میزان نفوذ چسب فنل فرم آلدهید بر مقاومت چسبندگی داخلی و کشش موازی سطح در تخته تراشه جهت دار

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 149-164

حمیدرضا عدالت؛ مهدی فائزی پور؛ کاظم دوست حسینی؛ تقی طبرسا؛ سید احمد میرشکرایی