نویسنده = سفیدی، کیومرث
تعداد مقالات: 3
1. تغییرات ساختاری جنگل‌های آمیخته دست‌کاشت پس از رهاسازی مدیریت جنگل

دوره 27، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 97-112

10.22069/jwfst.2021.18622.1899

معصومه دهقان؛ کیومرث سفیدی؛ سید محمد معین صادقی


3. تأثیر ویژگی‌های فیزیوگرافیک رویشگاه بر پراکنش درختان وخشکه دارها در جنگل‌های آمیخته راش

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 65-86

10.22069/jwfst.2016.8409.1452

کیومرث سفیدی؛ معراج شرری؛ فریبا اسفندیاری؛ مجتبی آذریان