دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-340 
2. پاسخ درختان بنه (.Pistacia atlantica Desf) به برداشت سقز

صفحه 25-44

لقمان قهرمانی؛ فریده سعیدی زاده؛ هدایت غضنفری


12. بررسی عوامل موثر بر تعهد و رفتار خریداران صنایع کارتن سازی

صفحه 233-254

مارال کرکودی؛ شادمان پورموسی؛ آژنگ تاج دینی


16. تأثیر تیمار آب‌شویی ذرات باگاس و میزان ماده افزودنی MgCl2 بر خواص تخته خرده چوب-سیمان

صفحه 315-334

مرتضی ناظریان؛ سکینه حسینی اقبال؛ رحیم محبی گرگری؛ حسین کرمانیان