دوره و شماره: دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-205 
9. استفاده از تالک برای کنترل مواد چسبناک حساس به فشار در خمیر کاغذ OCC

صفحه 133-150

محمد هادی آریائی منفرد؛ حسین رسالتی؛ علی قاسمیان


10. بررسی عملکرد رویشی جمعیت‌های مختلف گز شاهی در اراضی شور و قلیا

صفحه 151-166

محمدحسین صادق‌زاده حلاج؛ داوود آزادفر؛ رسول میرآخوری


11. تنوع خصوصیات روزنه برگ راش شرقی در جنگلهای هیرکانی

صفحه 167-184

زهره سعیدی؛ داود آزادفر؛ خسرو ثاقب طالبی