دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-192 
1. الگوی تغییرات فصلی بانک بذر خاک ذخیرگاه سفید پلت پارک جنگلی نور

صفحه 1-20

اعظم نورایی؛ سید غلامعلی جلالی؛ امید اسماعیل زاده


7. بررسی بیومس روی سطح زمین چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس (Eucalyptus camaldulensis) در گربایگان فسا، استان فارس، ایران

صفحه 121-136

فائزه سادات اخوان حجازی؛ سید ضیاء الدین حسینی؛ محمد طلائی پور؛ بهزاد بازیار


9. ارزیابی اثر میزان نفوذ چسب فنل فرم آلدهید بر مقاومت چسبندگی داخلی و کشش موازی سطح در تخته تراشه جهت دار

صفحه 149-164

حمیدرضا عدالت؛ مهدی فائزی پور؛ کاظم دوست حسینی؛ تقی طبرسا؛ سید احمد میرشکرایی


10. پاسخ های فیزیولوژیک نهال های پده (Populus euphratica) تحت تاثیر تنش غرقابی با آب‌های شیرین و شور

صفحه 165-178

صغری عزیزی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید احسان ساداتی؛ احسان قنبری