موضوعات = بیومتری جنگل
تعداد مقالات: 28
1. ارزیابی و مدل سازی خطرآفرینی درختان چنار با استفاده از معیارهای تشخیص خطرآفرینی و آنالیز مولفه‌ اصلی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-16

مژده نافیان؛ محسن بهمنی؛ الهام قهساره؛ علی سلطانی


3. برآورد زی توده چوبی اندام های هوایی کلن های صنوبر با استفاده از روابط آلومتریک

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 97-108

محسن یوسفوند مفرد؛ جواد سوسنی؛ رضا اخوان؛ کامبیز ابراری واجاری؛ ایمان سپهوند؛ فزهاد جهانپور


5. برآورد زی توده خشبی روی زمین در درختان شاخه زاد گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii) (مطالعه موردی: منطقه مله شبانان خرم آباد)

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 148-172

محسن یوسفوند مفرد؛ جواد سوسنی؛ عصمت اوستاخ؛ رامین حسین زاده


6. برآورد مساحت تاج تک‌درختان بنه با استفاده از DSM تصاویر هوایی پهپاد در جنگل تحقیقاتی بنه استان فارس

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 117-130

افروز چناری؛ سید یوسف عرفانی فرد؛ مریم دهقانی؛ حمید رضا پورقاسمی


8. مقایسه مشخصه‌های کمی و کیفی ساختار توده‌های مدیریت‌شده و مدیریت نشده (مطالعه موردی: طرح جنگلداری لوه و طرح جنگلداری خان دوشان)

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 217-236

محمد برزین؛ جهانگیر محمدی؛ شعبان شتایی جویباری؛ سید هاشم موسوی نژاد


9. مدلسازی اندوخته کربن روی‌ زمینی جنگل‌های زاگرس با استفاده از داده‌های زمینی و تصاویر ماهواره لندست 8

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 199-215

امیر صفری؛ هرمز سهرابی؛ شعبان شتایی؛ جلیل علوی


10. ارایه مدل‌های ‌زادآوری و تعیین عوامل زنده و غیرزنده تاثیر گذار بر آن در جنگل‌های هیرکانی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-16

محمود بیات؛ منوچهر نمیراتیان؛ فرخ پورشکوری


13. پاسخ درختان بلوط وی ول (Quercus libani Oliv) به تنش ناشی از گلازنی در زاگرس شمالی

دوره 23، وبژهنامه (1)، زمستان 1395، صفحه 135-154

لقمان قهرمانی؛ زاهد شاکری؛ الهه قلاوند؛ هدایت غضنفری


14. ارزیابی اثر شدت نمونه‌برداری زمینی در برآورد مشخصه‌های کمی جنگل با استفاده از تلفیق داده‌های لیدار و اولتراکم

دوره 23، وبژهنامه (1)، زمستان 1395، صفحه 155-180

جهانگیر محمدی؛ شعبان شتایی؛ منوچهر نمیرانیان؛ وحیده اسلامی


16. پاسخ درختان بنه (.Pistacia atlantica Desf) به برداشت سقز

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 25-44

لقمان قهرمانی؛ فریده سعیدی زاده؛ هدایت غضنفری


17. کارایی روش های نمونه برداری فاصله ای در برآورد ویژگی های زیست سنجی توده های تنک بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) در زاگرس

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1512-1537

لعیا زارع؛ سید یوسف عرفانی فرد؛ منصور تقوایی؛ نرگس کریمی نژاد


21. اثر متغیرهای اقلیمی(دما و بارندگی ) بر پهنای حلقه‌های رویشی درختان شاخه‌زاد بلوط ایرانی در ناحیه زاگرس میانی (مطالعه موردی: جنگل‌های شهرستان خرم آباد)

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 93-110

جواد سوسنی؛ عاطفه رادمهر؛ سید محمود حسینی قلعه بهمنی؛ شمس الدین بالاپور؛ اصغر سپهوند


22. مقایسه روش‌های برآورد امکان برداشت در سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام‎نیا

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 93-112

محمد هادی معیری؛ نیشتمان حاتمی؛ غلامعلی غلامی


23. مقایسه مشخصه های کمی و کیفی ساختار توده‌های طبیعی مدیریت شده و نشده (مطالعه موردی جنگل شصت کلاته گرگان)

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 65-83

جهانگیر محمدی؛ شعبان شتایی جویباری؛ منوچهر نمیرانیان


25. کاربرد تابع K رایپلی در آشکار سازی الگوی پراکنش مکانی گونه ملج در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود نوشهر

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 21-39

سید جلیل علوی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ زهرا نوری؛ محمد رضا مروی مهاجر