وابستگی دمایی ضریب هدایت حرارتی تخته‌خرده‌چوب دارای نانوکلوئیدهای نقره و مس

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نانوکلوئیدهای نقره و مس بر ضریب هدایت حرارتی تخته‌خرده‌‌‌چوب صورت گرفت. برای این منظور نانوکلوئیدها با غلظت 4000 (ppm) در چهار سطح 0، 5، 10 و 15 درصد به‌همراه چسب مصرفی در ساخت تخته‌خرده‌چوب مورد استفاده قرار گرفتند، سپس ضریب هدایت حرارتی تخته‌های ساخته شده در چهار سطح دما (45، 50، 55 و 60 درجه سانتی‌گراد) اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح استفاده از نانوکلوئیدها، ضریب هدایت حرارتی افزایش می‌یابد و نمونه‌های دارای نانوکلوئید نقره در شرایط یکسان دارای ضریب هدایت حرارتی بالاتری نسبت به نمونه‌های دارای نانوکلوئید مس می‌باشند. با افزایش دما ضریب هدایت حرارتی تخته‌خرده‌چوب افزایش می‌یابد و همچنین تأثیر حضور نانوکلوئید بر افزایش ضریب هدایت حرارتی با بالا رفتن دما بیش‌تر می‌شود. افزایش ضریب هدایت حرارتی صفحات فشرده چوبی به‌عنوان فاکتوری مثبت در فرآیند تولید آن‌ها مورد توجه قرار گرفته که می‌تواند موجب بهبود خواص کاربردی، کاهش هزینه‌ها و افزایش بازدهی تولید این فراورده‌ها ‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thermal dependence of thermal conductivity of particleboard containing Ag and Cu nanoclouids

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of silver and copper nanoclouids on the thermal conductivity of particleboard. For this purpose, nanoclouids with concentration of 4000 (ppm) in four levels of 0, 5, 10 and 15% were applied to the particleboards with the consumed resin, then thermal conductivity of the boards were measured at four temperature profiles (45, 50, 55 and 60 °C). The results showed that with increasing nanoclouids content, the thermal conductivity increased, and the samples containing silver nanoclouids indicate higher thermal conductivity than the samples containing copper nanoclouids at the same conditions. With increasing temperature, thermal conductivity of the boards increased. The increased of thermal conductivity of compact wooden plates was as a positive factor in production process in terms of cost reducing and increase efficiency of the products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Particleboard
  • Nano-silver
  • Nano-copper
  • Thermal conductivity