بررسی اثر لایه‌ای کردن با گونه صنوبر و مقدار چسب لایه سطحی و زمان پرس بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این مطالعه تأثیر تکنیک لایه‌ای کردن تخته‌خرده‌چوب با استفاده از خرده‌چوب‌های صنوبر، بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، نوع خرده‌چوب‌های لایه سطحی (جنگلی و صنوبر)، مقدار رزین (8 و 10 درصد) و زمان پرس (4 و 5 دقیقه) به‌عنوان فاکتورهای متغیر آزمایش در نظر گرفته شدند. ویژگی‌های مورد بررسی شامل مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته ظاهری، مقاومت برشی و واکشیدگی ضخامت در 24 ساعت بودند. نتایج نشان داد که حضور ذرات صنوبر در لایه‌های سطحی، به‌طور معنی‌داری سبب بهبود ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌ها می‌گردد. مقاومت برشی بیش از سایر ویژگی‌ها متأثر از زمان پرس بود. به‌طوری‌که افزایش زمان پرس موجب افزایش مقاومت برشی گردید. از طرفی با افزایش مقدار رزین از 8 به 10 درصد در لایه‌های سطحی، تمام ویژگی‌های مورد بررسی به‌طور قابل‌توجه‌ای بهبود یافتند. در نهایت تخته‌هایی که با خرده‌چوب صنوبر و 8 درصد رزین در لایه سطحی و زمان پرس 4 دقیقه ساخته شده‌اند به‌عنوان بهترین تیمار از نظر دست‌یابی به ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی موردنظر و راندمان مطلوب شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of layering technique effect with poplar and resin content in surface layer and press time on physical and mechanical properties of particleboard

چکیده [English]

In this study, layering technique effect of particleboard with poplar particles on physical and mechanical properties was evaluated. To attain this purpose, surface layer particles type (poplar and industrial), resin content (8 and 10 percent) and press time (4 and 5 minutes) were selected as variable factors. The properties that were investigated consisted of Modulus of rapture, Modulus of elasticity, Shear strength and Thickness swelling in 24 hours. Results showed that using poplar particles in surface of panels significantly increased physical and mechanical properties of boards. The press time had the most particular effect on shear strength. With increasing press time, this strength was increased. In other hand, resin amount increasing in surface layer from 8 to 10 percent improved all of the properties. Finally, to obtain high physical and mechanical properties and efficiency, application of poplar particles in surface layers, using of 8% resin content and 4 minutes for press time was found as the best condition.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Particleboard
  • Layering technique
  • Poplar
  • Physical and mechanical properties