مکان یابی صنایع چوب و کاغذ در استان خوزستان با در نظر گرفتن معیارهای موثر

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

امکان استفاده از منابع لیگنوسلولزی متنوع استان خوزستان در صنعت چوب و کاغذ وجود دارد. حال سوال اساسی این است که کدام مناطق این استان دارای بهترین شرایط برای توسعه این صنعت می‌باشد. در این پژوهش روش شناسی پژوهش تحلیلی و تخمینی بوده و با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی به آزمون سوال پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در استان خوزستان اولویت گزینه‌های مطرح شده برای احداث کارخانه‌های چوب و کاغذ با ناسازگاری کل 02/0 ازنظر شاخص و زیرشاخص‌های تاثیرگذار‌ به‌ترتیب شهرهای: 1- ماهشهر، 2- گتوند و ایذه، 3- بهبهان، 4- خرمشهر، 5- آبادان، 6- اندیمشک، 7- اهواز، 8- شوشتر و 9- دزفول می‌باشد. برخی از شاخص‌های تاثیرگذار مهم با ناسازگاری کل 01/0 به ترتیب شامل نرخ مالیات، تعداد رقبا و وضعیت بازار فروش و لوازم یدکی است. براساس شاخص‌های مهم و دسترسی به منابع آب می‌توان ماهشهر را برای کارخانه‌های تهیه الیاف و گتوند و ایذه را برای کارخانه‌های مواد مرکب چوبی پیشنهاد کرد. 

عنوان مقاله [English]

Location Selection for Wood and Paper Industries in Khoozestan Province According to Effective Criteria

چکیده [English]

Lignocellulosic resources of Khoozestan province are usable for wood and paper industry. The main questions are that, which places have the best conditions are select for development of wood and paper industries? Since, the methodologies of research were analytical and estimated. The research questions were tested by method of analytic hierarchy process (AHP). The results of the research were showed that priority places of Khoozestan on the basis of effective criteria with 0.02 inconsistency-ratios for these factories are include; Mahshahr, Gotvand&izeh, Behbahan, Khoramshahr, Abadan, Andemeshk, Ahvaz, Shoshtar and Dezful respectively. Some of effective criteria with 0.01 inconsistency-ratios are included; tax rate, the number of competitors and market conditions and spare parts respectively. Therefore, Mahshahr for factories of fiber preparation and Gotvand and Izeh for composites or particle board factories can be proposed, because of; important effective criteria and easy accesses to water resources.