شناسایی و مقایسه شاخص‌های مؤثر بر انتخاب فرآورده‌های چوبی در گروه‌های درآمدی شهروندان گرگان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

ایجاد رضایت مشتری همواره به‌عنوان یکی از هدف‌های مهم تولید به‌شمار می‌رود. تعیین شاخص‌های مؤثر بر انتخاب فرآورده‌های چوبی برای شرکت‌های تولیدکننده محصولات چوبی، عامل مهمی برای تعیین سطح رقابت و انجام قضاوت درست وضعیت بازار محسوب می‌شود. پژوهش حاضر در سال 1388، ضمن شناسایی و رتبه‌بندی معیارهای مصرف، با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی می‌تواند به‌عنوان راهنمای مناسب برنامه‌ریزان و سرمایه‌گذاران این فرآورده‌های ارزشمند مطرح باشد. معیارهای مصرف فرآورده‌های چوبی با نظرسنجی از کارشناسان، تعدادی از مصرف‌کنندگان، نمایندگی‌های فروش محصولات چوبی و صاحب‌نظران دانشگاهی شناسایی و در سه گروه، اقتصادی، فنی و مصرفی طبقه‌بندی گردیدند. آمار و اطلاعات جمع‌آوری‌شده از 144 شهروند ساکن گرگان پس از وزن‌دهی در چارک‌های درآمدی، مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که در زیرمعیارهای اقتصادی، هرچه سطح درآمد مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد، قیمت کالا از اهمیت بالاتری برخوردار می‌شود. در خصوص معیار فنی، "طرح ساخت" در چارک‌ درآمدی اول و "طول عمر" در بقیه چارک‌های درآمدی بیش‌ترین درجه اهمیت را به خود اختصاص داده‌اند. نتایج تحلیل معیار مصرفی نیز نشان داد که شاخص "راحتی"، مهم‌ترین معیار مصرفی در بین قشر پردرآمد به‌شمار می‌آید و با کاهش سطح درآمدی، از ارجحیت آن کاسته می‌شود. ضمن آن‌که "رنگ و نقش و نگار" در مقایسه بقیه معیارهای مصرفی در بین قشر متوسط اهمیت بالاتری دارد. در مجموع، از دیدگاه مصرف‌کنندگان، معیار اقتصادی مؤثرترین معیار در خرید محصولات چوبی محسوب می‌شود، در حالی‌که، معیار فنی در گروه‌های درآمدی بالاتر بیش‌ترین اهمیت را به خود اختصاص داده است و با کاهش درآمد، معیار فنی از برتری کم‌تر و در مقابل معیار مصرفی از ارجحیت بالاتری برخوردار می‌شود.

عنوان مقاله [English]

Determining and Comparing the Effective Criteria on the Selection of Wood Products among Income Categories at Gorgan

چکیده [English]

Acquiring of customers satisfaction is an important objective for manufacturers. Determining the factors affecting consumer choice of wood products is important in deciding the competition level and judging the market status. Besides determining and rating the consumption criteria using Analytical Hierarchy Process in 2010 the study can be guide for both policymakers and inventors in this industry. Consumption criteria for wood products were determined on the basis of opinions of experts, consumers, sale agencies and academic experts, and then were categorized in three classes of Economic, Technical and Consumption each of them including eight sub-criteria. The data gathered from 144 citizens of Gorgan were compared statistically with SPSS package after being rated as income quarters using Analytical Hierarchy Process technique of Expert Choice software. The results showed that, considering the economic criteria, as the consumers income decreases, the product price becomes more important. Among the technical criteria, product design and product durability are the most important for high-income quarter and other quarters, respectively. The analysis of consumption criteria revealed that convenience is the most important for the rich and decrease in preference with reduction of income. For maid-income clan color and appearance are important. Among the criteria, the economic ones are the most influenced in purchasing wood products. While for the high-income clan, technical criteria are of