نویسنده = حمیدی، آیدین
تعداد مقالات: 1
1. ریزازدیادی گونه Crataegus pseudoheterophylla Pojark. در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-24

فاطمه احمدلو؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ پژمان آزادی؛ آیدین حمیدی؛ ابراهیم بیرامی زاده