نویسنده = عدالت، حمیدرضا
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تاثیر نوع ماده اولیه بر ویژگی های چندسازه لیگنوسلولزی عایقی

دوره 27، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 73-91

10.22069/jwfst.2020.17720.1853

حمیدرضا عدالت؛ علی نجفی امیری؛ تقی طبرسا؛ محراب مدهوشی


2. درصد رطوبت تعادل چوب در گستره ایران: تحلیل مکانی روند تغییرات سالانه

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 209-220

10.22069/jwfst.2017.13253.1681

جلیل هلالی؛ مهدی نادی؛ حمیدرضا عدالت


3. بررسی اثر رطوبت تراشه و غلظت چسب بر الگوی نفوذ چسب در لایه‌های میانی و بینابینی تخته تراشه جهت دار

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 131-144

10.22069/jwfst.2017.11356.1603

حمیدرضا عدالت؛ مهدی فائزی پور؛ کاظم دوست حسینی؛ تقی طبرسا


5. ارزیابی اثر میزان نفوذ چسب فنل فرم آلدهید بر مقاومت چسبندگی داخلی و کشش موازی سطح در تخته تراشه جهت دار

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 149-164

حمیدرضا عدالت؛ مهدی فائزی پور؛ کاظم دوست حسینی؛ تقی طبرسا؛ سید احمد میرشکرایی