نویسنده = عنایتی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بهبود کیفیت سطح تخته خرده چوب برای پوشش نهایی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 115-128

10.22069/jwfst.2017.11901.1631

سیده زهرا حسینی؛ علی اکبر عنایتی؛ ویکتور ولادیمیروویچ واسیلییو