نویسنده = پورطهماسی، کامبیز
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و راستی‌آزمایی چوب‌های وارداتی در بازار ایران؛ بخش نخست: پهن‌برگانِ زینتی

دوره 27، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 99-114

10.22069/jwfst.2020.18006.1873

رضا اولادی؛ سپیده امیدواری؛ کامبیز پورطهماسی؛ داود افهامی سیسی


2. تأثیر مقادیر گوناگون آبیاری بر ویژگی‌های آناتومی چوب و بیومتری الیافِ دو گونه‌ی برتر صنوبر

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 153-164

10.22069/jwfst.2018.15169.1754

رضا اولادی؛ لیلا حیدری؛ رضا باقری؛ کامبیز پورطهماسی


3. بررسی روابط بین سرعت رویش و ابعاد الیاف در گونه Populus nigra

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 169-184

10.22069/jwfst.2017.10887.1572

داود افهامی سیسی؛ علی نقی کریمی؛ کامبیز پورطهماسی؛ فرهاد اسدی