نویسنده = طارمیان، اصغر
تعداد مقالات: 3
2. خواص آب‌گریزی چوب عامل‌دار شده با انیدریدفتالیک در مقایسه با انیدریداستیک

دوره 27، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 115-130

10.22069/jwfst.2020.17682.1852

آوا خدابخشی کولایی؛ اصغر طارمیان؛ داود افهامی سیسی؛ علی عبدالخانی


3. بررسی ترکیب فورفورال-اوره برای بهبود ویژگی‌های فیزیکی مکانیکی چوب توس

دوره 25، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 117-134

10.22069/jwfst.2018.15280.1758

داود افهامی سیسی؛ مرضیه شریفات؛ ماری-فرانس تونون؛ اصغر طارمیان؛ مهدی جنوبی