نویسنده = نارچین، پروانه
تعداد مقالات: 3
2. اثر آسیاب کردن نانورس بر جذب نانو نقره و بررسی اثر ضدباکتری آن در کاغذ

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 141-160

10.22069/jwfst.2016.3104

پروانه نارچین؛ الیاس افرا؛ احمدرضا سرائیان؛ حسین رسالتی؛ پونه ابراهیمی


3. بهبود خواص آنتی باکتریال کاغذهای بهداشتی با استفاده از ذرات نانو نقره

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 119-136

الیاس افرا؛ مریم محمدی؛ رضا ایمانی؛ پروانه نارچین