نویسنده = محبی گرگری، رحیم
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر تیمار آب‌شویی ذرات باگاس و میزان ماده افزودنی MgCl2 بر خواص تخته خرده چوب-سیمان

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 315-334

10.22069/jwfst.2016.9990.1526

مرتضی ناظریان؛ سکینه حسینی اقبال؛ رحیم محبی گرگری؛ حسین کرمانیان


2. بررسی تاثیر تیمار خرده های نی بکار رفته در لایه میانی صفحات ساندویچی بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 21-43

10.22069/jwfst.2016.3097

مرتضی ناظریان؛ وحید معظمی؛ سعیدرضا فرخپیام؛ رحیم محبی گرگری


3. تاثیر نانو رس و جفت‌کننده MAPP بر خواص فیزیکی، مکانیکی و دوام طبیعی چندسازه پلی‌پروپیلن- آرد چوب تاغ

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 265-280

10.22069/jwfst.2016.3110

افسانه شهرکی؛ بابک نصرتی ششکل؛ رحیم محبی گرگری؛ مجید عبدوس