کلیدواژه‌ها = جنگل‌های زاگرس
تعداد مقالات: 8
1. تبیین الگوی مکانی گونه ی بلوط ایرانی (Quercus persica J.&.Sp.) در ناحیه‌ی رویشی زاگرس با استفاده از آماره O-ring

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 83-96

نسترن نظریانی؛ اصغر فلاح؛ حبیب الله رمضانی موزیرجی؛ حامد نقوی؛ حمید جلیلوند


3. آمایش کاربری‌های چندگانه جنگل‌های زاگرس از نظر عوامل کلان اقتصادی – اجتماعی و سیاستی (مطالعه موردی، استان ایلام، شهرستان بدره، جنگل کبیرکوه)

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 34-50

علی نجفی فر؛ محمدهادی معیری؛ شعبان شتایی جویباری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


4. بررسی موانع و زمینه‌های مشارکت جوامع محلی در مدیریت جنگل (مطالعه موردی: بخش نمه شیر شهرستان بانه)

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 35-48

مهدی خدری زاده؛ رحیم ملک نیا؛ کامران عادلی؛ جلال هناره


5. بررسی ترکیب و تنوع گیاهان علفی پس از آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط ایرانی، زاگرس جنوبی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-16

جلال چمانده؛ سهراب الوانی نژاد؛ پرویز غلامی