کلیدواژه‌ها = ممرز
تعداد مقالات: 5
2. تاثیر پیش تیمار با آب داغ و قلیا بر بازده و خواص نوری و مقاومتی خمیرکاغذ CMP گونه ممرز

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 199-220

قاسم اسدپور اتوئی؛ مریم علیپور؛ سید مجید ذبیح زاده؛ زهره قزوینی


4. اثر استفاده از آنتراکینون بر ویژگی‌های خمیرکاغذ سولفیت خنثی از گونه ممرز

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 189-206

مریم روستایی؛ ربیع بهروز؛ سعید مهدوی