دوره و شماره: دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-123 
2. بررسی برخی صفات کمی و کیفی برگ در گونه ها و هیبریدهای بین گونه ای گردو واقع در کمال شهر کرج

صفحه 17-30

مریم مسی وند؛ وحیده پیام نور؛ داراب حسنی؛ محمد جعفرآقایی؛ جهانگیر محمدی


7. استخراج کایتوزان با خلوص و درجه استیل زدایی بالا از پوسته میگو

صفحه 91-105

هادی کنعانی؛ مهدی جنوبی؛ پیام مرادپور؛ غلامرضا رفیعی