کلیدواژه‌ها = گونه‌های پهن‌برگ جنگلی و غیرجنگلی
تعداد مقالات: 1