کلیدواژه‌ها = بلوط
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی اثر برخی از مشخصه‌های موثر بر میزان مصرف انرژی در خردکن استوانهای

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-15

محمد آقاخانی؛ ابوالقاسم خزاعیان؛ علی رفیقی؛ فریدر شولز


2. تأثیر موخور بر کربوهیدرات، پرولین و کلروفیل در گونه‌های مختلف درختی جنگل‌های زاگرس

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 87-100

جواد میرزایی؛ بهروز ناصری؛ حمیدرضا ناجی؛ مهدی پورهاشمی