کلیدواژه‌ها = مبدا بذر
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر رژیم آبیاری بر برخی ویژگیهای رویشی نهالهای تولیدی گونه تادار در مبداهای جغرافیایی متفاوت

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 65-83

وحید اعتماد؛ فاطمه ناصری؛ محسن جوانمیری پور؛ پدرام عطارد