کلیدواژه‌ها = منحنی رشد کالوس
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر اکسین‌های IBA، NAA و 2, 4- D بر تولید و رشد کالوس در گونه سرخدار (Taxus baccata L.) در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-16

سید علی رضوی؛ سید محمد حسینی نصر؛ فرامرز رستمی چراتی؛ حسن رضادوست