کلیدواژه‌ها = تادار
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر رژیم آبیاری بر برخی ویژگیهای رویشی نهالهای تولیدی گونه تادار در مبداهای جغرافیایی متفاوت

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 65-83

وحید اعتماد؛ فاطمه ناصری؛ محسن جوانمیری پور؛ پدرام عطارد


2. بررسی تنوع ریختی برگ و میوه گونه تادار (Celtis caucasica) در جنگلهای زاگرس جنوبی

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 43-64

نسیبه جعفری پور؛ سهراب الوانی نژاد؛ پیام فیاض؛ امین میرشکاری