نویسنده = حمیدرضا ناجی
تعداد مقالات: 2
1. اثر نانو ذرات سیلیس بر خصوصیات فیزیولوژیک نهال بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) تحت تنش خشکی

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 85-100

کلثوم محمودی؛ یاسر علیزاده؛ هزندی عبدالحمید؛ حمیدرضا ناجی


2. تأثیر موخور بر کربوهیدرات، پرولین و کلروفیل در گونه‌های مختلف درختی جنگل‌های زاگرس

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 87-100

جواد میرزایی؛ بهروز ناصری؛ حمیدرضا ناجی؛ مهدی پورهاشمی