نویسنده = داود افهامی سیسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ترکیب فورفورال-اوره برای بهبود ویژگی‌های فیزیکی مکانیکی چوب توس

دوره 25، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 117-134

داود افهامی سیسی؛ مرضیه شریفات؛ ماری-فرانس تونون؛ اصغر طارمیان؛ مهدی جنوبی


2. بررسی روابط بین سرعت رویش و ابعاد الیاف در گونه Populus nigra

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 169-184

داود افهامی سیسی؛ علی نقی کریمی؛ کامبیز پورطهماسی؛ فرهاد اسدی