کاربرد مدل‌های اساسی تحلیل پوششی داده‌ها جهت تعیین کارایی نسبی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

چکیده

سابقه و هدف: در این تحقیق با توجه به افزایش میزان مصرف و تقاضای انواع فرآورده­های کاغذ و مقوا در ایران و نقشی که شرکت چوب و کاغذ مازندران می‌تواند به‌عنوان قطب فعال عرضه کننده محصولات و فرآورده­های کاغذی داشته باشد، به اندازه­گیری کارایی نسبی و آشکار‌سازی عملکرد خطوط تولیدی این شرکت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها پرداخته شد.
مواد و روش‌ها: برای انجام تحقیق مزبور، داده­های یک دوره­ی 6 ساله (1384 تا 1389) و برای 6 واحد تولیدی از ترازنامه مالی شرکت مذکور جمع آوری گردیدند. با توجه به اهمیت شرکت مذکور برای ارزیابی عملکرد و ارائه واحدهای الگو از مدل­های ثانویه ورودی محور تحلیل پوششی داده­ها استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که این شرکت در برخی از خطوط تولیدی (کاغذ روزنامه، کرافت لاینر سفید و فلوتینگ خط 1) مورد مطالعه دارای کارایی خوبی (100 درصد کارا یا امتیاز 1) بوده است. اما با توجه به الگوی ورودی محور مدل­ها و کارایی مقیاس (SE) سایر خطوط تولیدی ناکارا اعلام گردیدند.
نتیجه گیری: بنابراین شرکت باید میزان مصرف منابع و ورودی های مالی خود را با راهکارهای صحیح مدیریتی تا حد امکان (همانند واحدهای الگو کارا) کاهش دهد تا سبب افزایش کارایی همه واحدها در مقیاس بهینه و در نتیجه سود‌آوری کل شرکت شود. 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Applying the data envelopment analysis fundamental models for determining of relative efficiency of Mazandaran Wood and Paper Industry Company

چکیده [English]

 Background and objectives: In this study, due to increasing of cardboard and paper products demand and consumption in Iran and also the important role of Mazandaran Wood and Paper Industries Company as a great supplier of paper products, the relative performance of the production units of this company was measured.
Materials and methods: In order to do this research, required data for a period of 6 years  (2005 up to 2010) and 6 production units was collected form the company financial balance sheets. Due to the importance of this company, dual input- oriented data envelopment analysis models was used to measure its efficiency.
Results: The results indicated that this company in some production units (such as: newspaper, white kraft liner and fluting line 1) had a good efficiency score (%100 efficient or score 1). But, according to the input-oriented sample of these models and scale efficiency model (SE), the rest of production units were inefficient.
Conclusion: Hence, this company must reduce its consumption of finical inputs (similar to efficient units) until it increases its scale efficiency of production units and profitability.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment analysis
  • Purely technical efficiency (CCR)
  • Technical efficiency (BCC)
  • Scale efficiency (SE)
  • Mazandaran Wood and Paper Industry Company (MWPI)