بررسی و مقایسه‌ی ویژگی‌های کاغذ حاصل از خمیر شیمیایی - مکانیکی گونه‌های توس ‏ و صنوبر وارداتی با راش و ممرز داخلی ‏

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون پژوهشی

2 معاون آموزشی دانشگاهآزاد چالوس

چکیده

در این تحقیق، نتایج نشان داد که صنوبر وارداتی طول الیاف کوتاهتر، قطر الیاف و حفره سلولی بیشتر و ‏ضخامت دیواره سلولی کمتر نسبت به راش و ممرز دارد. هم‌چنین قطر الیاف توس وارداتی در مقایسه با دو ‏گونه‌ راش و ممرز بیشترین مقدار است. از نظر ترکیبات شیمیایی چوب توس و صنوبر وارداتی دارای ‏کمترین لیگنین کلاسون و بیشترین مقدار هولوسلولز می‌باشد. ویژگی‌های کاغذ دست‌ساز حاصل از ‏گونه‌های مورد مطالعه نشان داد که مقاومت به ترکیدن و طول پارگی کاغذ حاصل از چوب توس و صنوبر ‏وارداتی بیشتر از راش و ممرز است.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation and Comparison of Paper Properties of Birch and Aspen ‎CMP Pulp with the internal Beech and Horn Beam ‎

چکیده [English]

In this study the results showed that aspen has less fiber length than horn ‎beam and beech, fiber diameter and cell pit is more and cell wall thickness is ‎less. Furthermore, the diameter of the imported birch fibers is of the most ‎amount in the comparison of two types of beech and horen beam. The chemical ‎component of aspen and birch wood flour consists of the least Klason lignin and ‎the most holocellulose. The handsheet properties of CMP pulp of birch and ‎aspen showed that the bursting strength and breaking length which is more than ‎beech and horn beam. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beech
  • Fibre Biometry
  • Lignin
  • Holocellulose
  • CMP Pulp