کلیدواژه‌ها = لیدار
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثر شدت نمونه‌برداری زمینی در برآورد مشخصه‌های کمی جنگل با استفاده از تلفیق داده‌های لیدار و اولتراکم

دوره 23، وبژهنامه (1)، زمستان 1395، صفحه 155-180

جهانگیر محمدی؛ شعبان شتایی؛ منوچهر نمیرانیان؛ وحیده اسلامی