کلیدواژه‌ها = چوب
تعداد مقالات: 2
2. مدلسازی و تحلیل درصد رطوبت تعادل چوب با استفاده از متغیرهای مکانی در گستره ایران

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 63-76

جلیل هلالی؛ حمیدرضا عدالت؛ داود رسولی