کلیدواژه‌ها = کلمات کلیدی: رویش‌های هیرکانی
تعداد مقالات: 1
1. اثر عوامل فیزیوگرافی روی تنوع گونه‌های گیاهی جنگل‌های غرب بجنورد

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 224-238

جواد جعفری؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید محسن حسینی؛ یحیی کوچ