کلیدواژه‌ها = مقدار ماندگاری آب
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر استفاده از ساکارز بر ویژگی‌های خمیرکاغذ سودای باگاس

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 44-62

وحید وزیری؛ احمد رضا سرائیان؛ الیاس افرا؛ فرشید فرجی


2. بهبود مقاومت‌های کاغذ کارتن کنگره‌ای کهنه با کمک تیمارهای شیمیایی و حرارتی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 139-152

محمد امین عندلیبیان؛ سعید مهدوی؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی