کلیدواژه‌ها = تنوع زیستی
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی اکولوژیک جنگلکاری های سوزنی برگ و پهن برگ نکا در شرق مازندران (مطالعه موردی: منطقه قرمرض)

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 173-184

شیرزاد محمدنژاد کیاسری؛ خسرو ثاقب طالبی؛ شهرام امینی