نویسنده = پیام فیاض
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تنوع ریختی برگ و میوه گونه تادار (Celtis caucasica) در جنگلهای زاگرس جنوبی

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 43-64

نسیبه جعفری پور؛ سهراب الوانی نژاد؛ پیام فیاض؛ امین میرشکاری