نویسنده = فرشید فرجی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده ساخته شده از خرده چوب صنعتی – پودر تایر بازیافتی

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 165-176

مظاهر عباسی؛ وحید وزیری؛ فرشید فرجی؛ هدایت الله امینیان


2. بررسی تأثیر پلی پروپیلن بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از کلش برنج- خرده چوب صنعتی

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 71-84

مهران صادقی؛ وحید وزیری؛ فرشید فرجی؛ هدایت الله امینیان


3. تأثیر استفاده از ساکارز بر ویژگی‌های خمیرکاغذ سودای باگاس

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 44-62

وحید وزیری؛ احمد رضا سرائیان؛ الیاس افرا؛ فرشید فرجی