نویسنده = ابوالقاسم خزاعیان
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی اثر برخی از مشخصه‌های موثر بر میزان مصرف انرژی در خردکن استوانهای

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-15

محمد آقاخانی؛ ابوالقاسم خزاعیان؛ علی رفیقی؛ فریدر شولز


2. بررسی رفتار الکتریکی و آکوستیکی فراورده چندسازه چوبی سبک شده با گرانول پلی استایرن

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 62-74

سید محسن حسینی؛ ابوالقاسم خزاعیان؛ تقی طبرسا


3. بررسی خواص دای الکتریک نانوبیو کامپوزیت سلولزباکتریایی-رزین ترموست

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 157-170

سمیه شیخ نظری؛ تقی طبرسا؛ مهدی مشکور؛ ابوالقاسم خزاعیان